ביס ספר שדה אלון תבור צימרים צימר - ������ �כפר תבור - ������ ����
������ ���� ������ ���� ������ ���� צימרים ������ ���� ������ ���� צימרים צימרים
Click here for a fullscreen display